Startside - Protector Crewing: - Protector Crewing AS

Go to contentØyeblikkelig hjelp

Anbefales når du har et presserende behov for personell, som når arbeidsmengden øker, sesongarbeid, eller ansettelse av flere nye medarbeidere om gangen. Vi kontrollerer anbefalinger, ivaretar kontinuerlig personellsøk og utvelgelse, samt sørger for dokumentasjon.
Innleie av personell

Dyktige medarbeidere er en suksessgaranti for deres virksomhet. Vi kan hjelpe dere med å planlegge sesongarbeid på forhånd ved å finne passende medarbeidere for deres virksomhet. Denne tjenesten kan spare mye tid både for små foretak og for personalseksjoner i middelstore og store selskap.Utvelgelse av fagfolk

Pålitelige fagfolk er en garanti for at tildelte arbeidsoppgaver blir utført på en dyktig måte. Har dere behov for slike medarbeidre i deres bedrift? Utvelgelse av fagfolk er en oppgave som dere kan betro oss. Vi bruker bare velprøvde og effektive metoder når vi foretar hel utvelgelse eller seleksjon.Talenter er meget etterspurt

Bedriften får håndgripelig
nytte av dem, og derfor
prøver arbeidsgivere å
finne og ansette dem øyeblikkelig.Talenter er vanskelig
å finne

De er målorientert og er
ikke på jakt etter nye jobbmuligheter. Vi vet
hvordan å fange deres oppmerksomhet.Talenter kan lett
skifte jobb

Det er viktig at de kan utvikle seg i din bedrift. Vi både finner talenter og deler vår erfaring hvordan man kan beholde dem også i en lenger periode.


Copyright © All Rights Reserved: Protector Crewing AS -  2017
PROTECTOR CREWING AS
Tonningsgate 11, 6006 Ålesund
Tlf: +47 913 38 457
as-prote@online.no
Back to content